Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

Actueel

Actuele informatie

  • 14 april 2015: Van 17.00 tot 20.30 uur info. middag/avond KW1C voor alle opleidingen.

Jaarplanning

LesDatumdocentCMGWRPO
16 septKBLesbrief 6 Houtconstructies
6.3 Houtaantasting
- aantasting schimmels
- aantasting insecten
- herkenning aantasting
Kennismakingsrondje
- werkwijze, lesstof en vragen
- doornemen van het programma

Lesbrief 1 Inleiding, wetten omgeving
1.1 Geschiedenis v.d Monumentenzorg
- ontstaan monumentenzorg
- ontwikkeling restauratieopvattingen
- 1975, binnensteden, herbestemming
 
213 septKBVervolg lesbrief 6
6.4. Houtaantasting
- aanpak bestrijding
- bestrijdingsmethoden
Vervolg Lesbrief 1
1.2 Ontstaan Woningwet 2010
- geschiedenis huisvesting/Woningwet
- opzet Woningwet
 
320 septKBLesbrief 5 Funderingen  
427 septJJLesbrief 5 Funderingen  
54 oktoberJJVervolg Lesbrief 21.3 Wabo en bouwbesluit
- nieuwe vergunningstelsel
- Bouwbesluit en relatie mon.zorg
 
611 oktoberKBVervolg Lesbrief 1
1.4 Wet Ruimtelijke Ordening
- gevolgen nieuwe wet Wro
- structuurvisies / cultuurhistorie
- bestemmingsplan / molenbiotoop

Lesbrief 2 Monumentenzorg en Rijk
2.1. Taken Rijk
- organisatie ministerie OC & W
- Erfgoedinspectie
- Rijks v.h. Cultureel Erfgoed
- Project Restauratiekwaliteit
Bouwhistorie
1.3. Aard van de ingrepen
- voorbeelden ingrepen wel/niet
- consequenties van de ingrepen

Documentatie / opdrachten
- Handschetsen