Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

Actueel

Jaarplanning

DatumConstructies, materialen, gereedschappenWettelijke Regelingen MonumentenzorgPlanvorming en Organisatie
6 sept.
KB
1e les
Lesbrief 6 Houtconstructies
6.3 Houtaantasting
- aantasting schimmels
- aantasting insecten
- herkenning aantasting
Kennismakingsrondje
- werkwijze, lesstof en vragen
- doornemen van het programma

Lesbrief 1 Inleiding, wetten omgeving
1.1 Geschiedenis v.d Monumentenzorg
- ontstaan monumentenzorg
- ontwikkeling restauratieopvattingen
- 1975, binnensteden, herbestemming
 
13 sept.
KB
2e les
Vervolg lesbrief 6
6.4. Houtaantasting
- aanpak bestrijding
- bestrijdingsmethoden
Vervolg Lesbrief 1
1.2 Ontstaan Woningwet 2010
- geschiedenis huisvesting/Woningwet
- opzet Woningwet
 
20 sept.
JJ
3e les
Lesbrief 5 Funderingen  
27 sept.
JJ
4e les
Lesbrief 5 Funderingen  
4 oktober
KB
5e les
Vervolg Lesbrief 21.3 Wabo en bouwbesluit
- nieuwe vergunningstelsel
- Bouwbesluit en relatie mon.zorg
 
11 oktober
KB
6e les
Vervolg Lesbrief 1
1.4 Wet Ruimtelijke Ordening
- gevolgen nieuwe wet Wro
- structuurvisies / cultuurhistorie
- bestemmingsplan / molenbiotoop

Lesbrief 2 Monumentenzorg en Rijk
2.1. Taken Rijk
- organisatie ministerie OC & W
- Erfgoedinspectie
- Rijks v.h. Cultureel Erfgoed
- Project Restauratiekwaliteit
Bouwhistorie
1.3. Aard van de ingrepen
- voorbeelden ingrepen wel/niet
- consequenties van de ingrepen

Documentatie / opdrachten
- Handschetsen