Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

De opleiding Professional Restauratie

Toelatingsvoorwaarden

U kunt zich voor de opleiding aanmelden als u voldoet aan de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • U heeft (zicht op) een betaalde baan in de monumentenzorg bij een gemeente, een restauratiearchitect of -adviseur, bij een (gespecialiseerde) aannemer die veel restaureert, een provinciale Monumenten-wacht of een professionele organisatie, die monumenten beheert. Met uw werkgever wordt een overeenkomst omtrent uw opleiding afgesloten.
  • U heeft een diploma van een opleiding op MBO, HBO of universitair niveau. Te denken valt bij voorbeeld aan een diploma allround timmeren of allround metselen, maar ook aan HBO Bouwkunde of de studie Architectuurgeschiedenis.
  • Een gelijkwaardig diploma of voldoende praktijkervaring (zie uitleg over het traject voor Erkenning van Verworven Competenties -EVC- hieronder).

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt gekeken of deze beroepsopleiding bij u past en of verwacht wordt dat u de opleiding met succes kunt afronden.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Heeft u al jaren in de praktijk gewerkt, maar geen of onvoldoende diploma’s? Dan kunt u uw werkervaring laten waarderen in een zogenaamde EVC-procedure. Tijdens deze procedure wordt uw werkervaring nauwkeurig getoetst door een gekwalificeerde assessor (beoordelaar) op basis van een portfolio. Uw werkervaring kan dan omgezet worden in (delen van) een algemeen erkend diploma dat toegang verschaft tot deze opleiding.