Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

Projecten

Alkmaar Nieuwe of St.- Sebastiaansdoelen

Kerntaak 1 t/m 3 Werkt initiatief uit, bereidt projecten voor en voert deze uit.

Beschrijving gebouw

Een L-vormig gebouw in de trant van de Hollandse Renaissance, met natuursteen ornamenten, beschermd door het Rijk. De straatzijde gebouwd in 1561 en de achtervleugel in 1618, inclusief een fraaie traptoren. Het complex is in 1968 ingrijpend gerestaureerd.

Werkzaamheden

Opmeten bestaande situatie en verzamelen van relevante informatie van de vorige restauratie en tussentijds uitgevoerd onderhoud voor het opstellen van een plan met varianten voor cascorestauratie (technisch herstel) in verband met de beoogde herbestemming.
Het plan moest voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de eisen die de gemeente Alkmaar stelde voor het verlenen van een omgevingsvergunning Totaalbedrag restauratie casco circa € 400.000,00 excl. BTW.